k.ú.: 643084 - Horní Kosov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 1884441
zahrada 718 317558
ovoc. sad 1 54
travní p. 227 533664
lesní poz les s budovou 5 192
lesní poz 70 410612
vodní pl. nádrž umělá 2 1465
vodní pl. rybník 6 23412
vodní pl. tok přirozený 6 3463
vodní pl. tok umělý 2 4127
zast. pl. 1081 219199
ostat.pl. dráha 2 38246
ostat.pl. jiná plocha 431 145723
ostat.pl. manipulační pl. 83 92898
ostat.pl. neplodná půda 97 59830
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 6852
ostat.pl. ostat.komunikace 388 217432
ostat.pl. silnice 52 54587
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5353
ostat.pl. zeleň 278 66546
Celkem KN 3804 4085654
Par. DKM 3804 4085654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 48
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 605
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 109
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 1076
byt.z. byt 926
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 23
obč.z. ateliér 7
obč.z. byt 192
obč.z. dílna 5
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1168
LV 2111
spoluvlastník 3932

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.