k.ú.: 643106 - Horní Kounice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594105 - Horní Kounice NUTS5 CZ0647594105
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1670 6795446
zahrada 85 46361
ovoc. sad 6 14063
travní p. 163 349127
lesní poz les s budovou 4 266
lesní poz 84 4428491
vodní pl. nádrž umělá 1 42191
vodní pl. rybník 3 41395
vodní pl. tok přirozený 108 86313
vodní pl. zamokřená pl. 16 25891
zast. pl. zbořeniště 6 1960
zast. pl. 245 102106
ostat.pl. jiná plocha 75 52682
ostat.pl. manipulační pl. 78 94460
ostat.pl. neplodná půda 43 38488
ostat.pl. ostat.komunikace 670 159777
ostat.pl. pohřeb. 2 2464
ostat.pl. silnice 5 79447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12916
ostat.pl. zeleň 4 1171
Celkem KN 3276 12375015
Par. KMD 3276 12375015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 66
rozestav. 1
Celkem BUD 223
obč.z. byt 4
obč.z. sk.bneb 8
Celkem JED 12
LV 256
spoluvlastník 709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 17.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 18:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.