k.ú.: 643122 - Očín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541290 - Horní Kozolupy NUTS5 CZ0327541290
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1057827
zahrada 16 17397
travní p. 11 29767
lesní poz 34 422900
vodní pl. nádrž umělá 1 1061
vodní pl. tok umělý 2 4785
zast. pl. 12 12172
ostat.pl. dráha 1 2882
ostat.pl. jiná plocha 16 4141
ostat.pl. manipulační pl. 1 2923
ostat.pl. neplodná půda 1 228
ostat.pl. ostat.komunikace 14 19317
ostat.pl. silnice 1 4208
Celkem KN 142 1579608
Par. KMD 142 1579608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 12
LV 18
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.