k.ú.: 643131 - Slavice u Horních Kozolup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541290 - Horní Kozolupy NUTS5 CZ0327541290
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 3996649
zahrada 81 42816
ovoc. sad 7 95143
travní p. 62 298324
lesní poz 73 2178336
vodní pl. nádrž umělá 2 3863
vodní pl. rybník 4 27863
vodní pl. tok umělý 22 38818
vodní pl. zamokřená pl. 7 45515
zast. pl. zbořeniště 5 1550
zast. pl. 70 37225
ostat.pl. jiná plocha 63 30001
ostat.pl. manipulační pl. 5 2690
ostat.pl. neplodná půda 16 18219
ostat.pl. ostat.komunikace 34 55891
ostat.pl. pohřeb. 2 1097
ostat.pl. silnice 1 35488
ostat.pl. zeleň 10 13947
Celkem KN 590 6923435
Par. KMD 590 6923435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 56
LV 82
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2016
S-SK GS 1:2880 1839 12.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 11:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.