k.ú.: 643271 - Horní Lhota u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581283 - Blansko NUTS5 CZ0641581283
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 421004
zahrada 242 181613
ovoc. sad 1 4441
travní p. 129 125218
lesní poz 79 3684996
vodní pl. nádrž umělá 1 77
vodní pl. tok umělý 2 153
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. 270 64049
ostat.pl. jiná plocha 74 42036
ostat.pl. manipulační pl. 22 16687
ostat.pl. neplodná půda 94 57044
ostat.pl. ostat.komunikace 118 63321
ostat.pl. silnice 21 32430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8671
ostat.pl. zeleň 10 4934
Celkem KN 1347 4706775
Par. DKM 1347 4706775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 149
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 266
byt.z. byt 7
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 339
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2007
ZMVM 1:1000 01.08.1989 20.12.2007 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
ZMVM 1:2000 01.08.1989 20.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.08.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 19:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.