k.ú.: 643319 - Horní Libchava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561592 - Horní Libchava NUTS5 CZ0511561592
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 4389611
zahrada 312 167852
ovoc. sad 1 8422
travní p. 503 2819308
lesní poz 193 1713212
vodní pl. nádrž umělá 5 27261
vodní pl. rybník 9 146768
vodní pl. tok přirozený 20 60946
vodní pl. tok umělý 35 18359
vodní pl. zamokřená pl. 21 91039
zast. pl. společný dvůr 1 233
zast. pl. zbořeniště 5 3614
zast. pl. 394 108333
ostat.pl. jiná plocha 156 148703
ostat.pl. manipulační pl. 15 44987
ostat.pl. neplodná půda 203 213498
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 31024
ostat.pl. ostat.komunikace 240 242817
ostat.pl. pohřeb. 2 5132
ostat.pl. silnice 9 111086
ostat.pl. skládka 7 7549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16711
Celkem KN 2412 10376465
Par. DKM 2412 10376465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 176
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 4
Celkem BUD 390
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 529
spoluvlastník 662

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 01.05.1989 30.06.2006 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Častolovice.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.