k.ú.: 643327 - Horní Libchavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580147 - Libchavy NUTS5 CZ0534580147
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 1937162
zahrada 286 211021
travní p. 619 2460530
lesní poz 47 1199671
vodní pl. nádrž umělá 11 25168
vodní pl. tok přirozený 53 29864
vodní pl. tok umělý 1 3
zast. pl. společný dvůr 3 168
zast. pl. zbořeniště 4 970
zast. pl. 293 63432
ostat.pl. jiná plocha 122 49165
ostat.pl. manipulační pl. 5 10209
ostat.pl. neplodná půda 34 22448
ostat.pl. ostat.komunikace 239 113989
ostat.pl. silnice 36 15780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 343
Celkem KN 1976 6139923
Par. DKM 1976 6139923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 131
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 274
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 322
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1998
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 08:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.