k.ú.: 643343 - Horní Libochová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595659 - Horní Libochová NUTS5 CZ0635595659
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 2913302
zahrada 105 73104
ovoc. sad 1 6335
travní p. 272 572407
lesní poz 87 466055
vodní pl. nádrž umělá 1 820
vodní pl. rybník 5 269081
vodní pl. tok přirozený 18 16061
zast. pl. zbořeniště 3 1336
zast. pl. 133 55897
ostat.pl. jiná plocha 110 60419
ostat.pl. manipulační pl. 28 28784
ostat.pl. neplodná půda 30 20755
ostat.pl. ostat.komunikace 71 90724
ostat.pl. silnice 3 20637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 586
ostat.pl. zeleň 1 271
Celkem KN 1383 4596574
Par. KMD 1383 4596574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 124
LV 140
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 28.05.2022 05:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.