k.ú.: 643386 - Nové Dvorce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 569798 - Horní Loděnice NUTS5 CZ0712569798
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 1142889
zahrada 2 1918
travní p. 21 505178
lesní poz 2 308685
vodní pl. nádrž přírodní 1 754
vodní pl. tok přirozený 4 11247
vodní pl. tok umělý 8 10040
zast. pl. společný dvůr 1 1783
zast. pl. zbořeniště 1 1396
zast. pl. 6 4465
ostat.pl. jiná plocha 4 7597
ostat.pl. manipulační pl. 1 15332
ostat.pl. ostat.komunikace 28 65196
ostat.pl. silnice 1 37192
ostat.pl. zeleň 29 68228
Celkem KN 126 2181900
Par. DKM 126 2181900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 6
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 17
spoluvlastník 22

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2017
DKM-KPÚ 28.11.2011 1:1000 20.12.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.