k.ú.: 643394 - Horní Lomná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511986 - Horní Lomná NUTS5 CZ0802511986
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 67608
zahrada 94 38860
travní p. dobývací prost. 2 2404
travní p. mez, stráň 5 3836
travní p. 1286 2434097
lesní poz 352 21364544
vodní pl. tok přirozený 151 136508
vodní pl. tok umělý 1 7
zast. pl. společný dvůr 2 602
zast. pl. zbořeniště 25 3285
zast. pl. 397 69140
ostat.pl. jiná plocha 137 86883
ostat.pl. manipulační pl. 26 5493
ostat.pl. neplodná půda 332 264156
ostat.pl. ostat.komunikace 168 132200
ostat.pl. silnice 2 35904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 58471
ostat.pl. zeleň 1 509
Celkem KN 3063 24704507
Par. KMD 3063 24704507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 123
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 163
č.e. ubyt.zař 2
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 387
byt.z. byt 12
obč.z. byt 7
Celkem JED 19
LV 519
spoluvlastník 1616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2022 19:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.