k.ú.: 643416 - Horní Loučky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595667 - Horní Loučky NUTS5 CZ0643595667
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 1414436
zahrada 122 90048
ovoc. sad 60 401742
travní p. 134 335652
lesní poz les s budovou 15 977
lesní poz 152 1493983
vodní pl. nádrž přírodní 2 6837
vodní pl. nádrž umělá 1 698
vodní pl. tok přirozený 65 66363
zast. pl. společný dvůr 2 309
zast. pl. zbořeniště 1 18
zast. pl. 190 59795
ostat.pl. jiná plocha 94 63005
ostat.pl. manipulační pl. 34 25209
ostat.pl. neplodná půda 120 146891
ostat.pl. ostat.komunikace 93 47769
ostat.pl. silnice 19 25740
ostat.pl. zeleň 2 324
Celkem KN 1429 4179796
Par. DKM 1429 4179796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 186
LV 276
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 28.12.2005 zbývající část k.ú.
DKM 1:2000 21.07.2000 původně část k.ú.Dolní Loučky
ZMVM 1:2000 01.10.1989 20.07.2000 původně část k.ú.Dolní Loučky
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.