k.ú.: 643432 - Újezd u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 549908 - Újezd u Tišnova NUTS5 CZ0643549908
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 943860
zahrada 108 67879
ovoc. sad 2 3331
travní p. 195 601807
lesní poz les s budovou 14 891
lesní poz 184 1537728
vodní pl. nádrž umělá 1 3320
vodní pl. tok přirozený 18 35944
vodní pl. tok umělý 1 3696
vodní pl. zamokřená pl. 2 1824
zast. pl. zbořeniště 1 121
zast. pl. 106 33860
ostat.pl. dráha 1 72526
ostat.pl. jiná plocha 13 6466
ostat.pl. manipulační pl. 1 422
ostat.pl. neplodná půda 144 182043
ostat.pl. ostat.komunikace 61 53537
ostat.pl. pohřeb. 1 1388
ostat.pl. silnice 17 43476
Celkem KN 1028 3594119
Par. DKM 11 40629
Par. KMD 1017 3553490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 48
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
LV 205
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.