k.ú.: 643459 - Dolní Lysečiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1255
travní p. mez, stráň 4 11952
travní p. 133 754234
lesní poz les(ne hospodář) 10 2024729
vodní pl. nádrž umělá 1 12952
vodní pl. tok přirozený 6 8908
zast. pl. zbořeniště 1 120
zast. pl. 54 13214
ostat.pl. jiná plocha 39 26386
ostat.pl. manipulační pl. 3 3364
ostat.pl. mez, stráň 2 3699
ostat.pl. neplodná půda 66 38572
ostat.pl. ostat.komunikace 18 7417
ostat.pl. silnice 3 9443
ostat.pl. zeleň 2 941
Celkem KN 346 2917186
Par. KMD 346 2917186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 7
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 54
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 56
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2009
S-SK GS 1:2880 1841 27.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 10:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.