k.ú.: 643483 - Horní Maršov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 182 116487
ovoc. sad 1 10967
travní p. mez, stráň 3 8482
travní p. 97 1032152
lesní poz les(ne hospodář) 44 2847676
lesní poz 15 54237
vodní pl. nádrž umělá 1 2079
vodní pl. rybník 1 3517
vodní pl. tok přirozený 15 51590
vodní pl. tok umělý 3 910
zast. pl. společný dvůr 4 849
zast. pl. zbořeniště 4 745
zast. pl. 352 77581
ostat.pl. jiná plocha 172 120565
ostat.pl. manipulační pl. 26 27310
ostat.pl. mez, stráň 4 764
ostat.pl. neplodná půda 44 29122
ostat.pl. ostat.komunikace 118 96635
ostat.pl. silnice 25 15616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16107
ostat.pl. zeleň 12 26566
Celkem KN 1126 4539957
Par. KMD 1126 4539957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 161
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 344
byt.z. byt 69
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 119
LV 402
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.