k.ú.: 643491 - Maršov III - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 34 27221
travní p. 114 908639
lesní poz les(ne hospodář) 32 2376037
lesní poz 16 488734
vodní pl. tok přirozený 3 21495
vodní pl. tok umělý 4 3076
zast. pl. 62 12309
ostat.pl. jiná plocha 39 22453
ostat.pl. manipulační pl. 11 16005
ostat.pl. mez, stráň 1 823
ostat.pl. neplodná půda 68 34147
ostat.pl. ostat.komunikace 67 65201
ostat.pl. pohřeb. 1 7594
ostat.pl. silnice 8 11787
ostat.pl. zeleň 9 6957
Celkem KN 469 4002478
Par. KMD 469 4002478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 61
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 104
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 07:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.