k.ú.: 643521 - Temný Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 11 5600
travní p. 74 261688
lesní poz les(ne hospodář) 33 2286080
vodní pl. tok přirozený 7 74826
vodní pl. tok umělý 5 3353
zast. pl. zbořeniště 1 543
zast. pl. 107 45079
ostat.pl. jiná plocha 65 44793
ostat.pl. manipulační pl. 22 36878
ostat.pl. neplodná půda 96 48532
ostat.pl. ostat.komunikace 29 11717
ostat.pl. silnice 19 41282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1741
ostat.pl. zeleň 1 1361
Celkem KN 471 2863473
Par. KMD 471 2863473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 101
LV 94
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 22:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.