k.ú.: 643530 - Dobřečov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597368 - Horní Město NUTS5 CZ0801597368
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 17376
zahrada 85 43823
travní p. 394 4079685
lesní poz 135 956843
vodní pl. nádrž umělá 5 2647
vodní pl. zamokřená pl. 21 33687
zast. pl. zbořeniště 7 2409
zast. pl. 111 24057
ostat.pl. jiná plocha 80 38539
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 20
ostat.pl. manipulační pl. 10 30037
ostat.pl. neplodná půda 179 159669
ostat.pl. ostat.komunikace 107 172863
ostat.pl. pohřeb. 1 1255
ostat.pl. silnice 2 33656
Celkem KN 1144 5596566
Par. KMD 1144 5596566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 108
LV 136
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2016
KM-D 1:2000 01.07.2001 14.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.07.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 17:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.