k.ú.: 643564 - Horní Meziříčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 598658 - Horní Meziříčko NUTS5 CZ0313598658
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 2058054
zahrada 45 30226
travní p. 239 627864
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 182 984723
vodní pl. nádrž umělá 8 4672
vodní pl. rybník 10 385472
vodní pl. tok přirozený 3 13486
vodní pl. tok umělý 31 17928
vodní pl. zamokřená pl. 7 8026
zast. pl. společný dvůr 1 68
zast. pl. 85 32301
ostat.pl. jiná plocha 30 16526
ostat.pl. manipulační pl. 11 11808
ostat.pl. neplodná půda 111 110650
ostat.pl. ostat.komunikace 83 61966
ostat.pl. silnice 8 29439
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2340
Celkem KN 1141 4395612
PK 50 331247
GP 36 346690
Celkem ZE 86 677937
Par. DKM 1 9
Par. KMD 1140 4395603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 78
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 129
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 07:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.