k.ú.: 643599 - Horní Němčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592188 - Horní Němčí NUTS5 CZ0722592188
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1764 4554216
zahrada 402 222505
ovoc. sad 38 200933
travní p. 1339 4514867
lesní poz ostat.komunikace 2 478
lesní poz 252 6871691
vodní pl. nádrž umělá 1 9936
vodní pl. rybník 4 59219
vodní pl. tok přirozený 27 137681
zast. pl. zbořeniště 22 3061
zast. pl. 494 167296
ostat.pl. jiná plocha 144 147330
ostat.pl. manipulační pl. 102 56938
ostat.pl. neplodná půda 19 2768
ostat.pl. ostat.komunikace 252 506575
ostat.pl. pohřeb. 2 7740
ostat.pl. silnice 19 161605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 20202
ostat.pl. zeleň 205 289168
Celkem KN 5105 17934209
Par. DKM 3597 10755705
Par. KMD 1508 7178504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 319
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 454
obč.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 806
spoluvlastník 1110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.01.2019
KMD 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.