k.ú.: 643602 - Horní Němčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562785 - Horní Němčice NUTS5 CZ0313562785
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1617189
zahrada 85 51615
travní p. mez, stráň 2 4545
travní p. 237 1048608
lesní poz 135 909591
vodní pl. rybník 20 94468
vodní pl. tok přirozený 40 8815
vodní pl. tok umělý 20 5719
vodní pl. zamokřená pl. 2 14283
zast. pl. společný dvůr 2 145
zast. pl. 88 30082
ostat.pl. jiná plocha 74 131464
ostat.pl. manipulační pl. 31 29691
ostat.pl. neplodná půda 127 118986
ostat.pl. ostat.komunikace 67 64009
ostat.pl. silnice 17 38073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 404
ostat.pl. zeleň 1 1127
Celkem KN 1071 4168814
Par. DKM 355 1403510
Par. KMD 716 2765304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 83
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 110
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2017
DKM 1:1000 26.11.2015
DKM-KPÚ 03.06.2006 1:1000 23.06.2006 *) JPÚ na části území
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 00:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.