k.ú.: 643645 - Prostřední Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579271 - Horní Olešnice NUTS5 CZ0525579271
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 1048179
zahrada 51 38064
travní p. 175 432964
lesní poz 116 1212540
vodní pl. tok přirozený 9 4951
vodní pl. tok umělý 27 9972
vodní pl. zamokřená pl. 1 953
zast. pl. zbořeniště 1 1342
zast. pl. 46 21802
ostat.pl. jiná plocha 13 20030
ostat.pl. manipulační pl. 1 332
ostat.pl. mez, stráň 2 36
ostat.pl. neplodná půda 58 39029
ostat.pl. ostat.komunikace 92 73616
ostat.pl. silnice 6 10189
Celkem KN 754 2913999
GP 6 252839
Celkem ZE 6 252839
Par. KMD 754 2913999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 73
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 13:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.