k.ú.: 643661 - Horní Pěna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546364 - Horní Pěna NUTS5 CZ0313546364
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 2949839
zahrada 170 122263
ovoc. sad 1 4797
travní p. 123 869497
lesní poz les s budovou 53 1960
lesní poz les(ne hospodář) 1 9608
lesní poz ostat.komunikace 3 3406
lesní poz 190 3290949
vodní pl. nádrž umělá 3 2267
vodní pl. rybník 19 826436
vodní pl. tok umělý 40 29295
vodní pl. vod.pl.s budovou 15 388
vodní pl. zamokřená pl. 20 49160
zast. pl. zbořeniště 1 28
zast. pl. 313 89320
ostat.pl. jiná plocha 414 393375
ostat.pl. manipulační pl. 27 27442
ostat.pl. neplodná půda 30 28350
ostat.pl. ostat.komunikace 145 155067
ostat.pl. pohřeb. 2 4350
ostat.pl. silnice 27 70839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6673
ostat.pl. zeleň 3 2990
Celkem KN 1749 8938299
Par. DKM 1391 5010912
Par. KMD 358 3927387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 357
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 372
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 03.12.2015
DKM-KPÚ 14.09.2010 1:1000 29.09.2010 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 03.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 01:08

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.