k.ú.: 643670 - Malíkov nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546364 - Horní Pěna NUTS5 CZ0313546364
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 849
orná půda 106 1935646
zahrada 84 77033
ovoc. sad 5 23788
travní p. 257 2441359
lesní poz 124 760756
vodní pl. nádrž umělá 2 413
vodní pl. rybník 21 150253
vodní pl. tok umělý 27 19361
vodní pl. zamokřená pl. 41 90227
zast. pl. zbořeniště 1 62
zast. pl. 103 47593
ostat.pl. jiná plocha 133 143969
ostat.pl. manipulační pl. 17 31974
ostat.pl. neplodná půda 59 57119
ostat.pl. ostat.komunikace 131 115206
ostat.pl. silnice 4 7153
ostat.pl. zeleň 17 4369
Celkem KN 1133 5907130
Par. DKM 1066 5494140
Par. KMD 67 412990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 129
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.06.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.02.2015
S-SK GS 1:2880 1828 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 01:06

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.