k.ú.: 643670 - Malíkov nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546364 - Horní Pěna NUTS5 CZ0313546364
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1935646
zahrada 126 69448
ovoc. sad 5 23788
travní p. 259 2439110
lesní poz 125 761423
vodní pl. nádrž umělá 2 215
vodní pl. rybník 19 149467
vodní pl. tok umělý 26 18694
vodní pl. zamokřená pl. 40 88567
zast. pl. zbořeniště 3 214
zast. pl. 99 46965
ostat.pl. jiná plocha 135 149339
ostat.pl. manipulační pl. 18 32353
ostat.pl. neplodná půda 62 62269
ostat.pl. ostat.komunikace 133 118559
ostat.pl. silnice 5 7378
ostat.pl. zeleň 14 3825
Celkem KN 1177 5907260
Par. DKM 738 5300715
Par. KMD 439 606545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 96
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 126
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.02.2015
S-SK GS 1:2880 1828 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.05.2022 11:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.