k.ú.: 643777 - Horní Počernice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1690 7264699
zahrada 2583 1092929
ovoc. sad 40 128270
travní p. 189 541178
lesní poz les s budovou 2 251
lesní poz 37 830584
vodní pl. nádrž přírodní 1 4309
vodní pl. nádrž umělá 48 128828
vodní pl. rybník 2 8561
vodní pl. tok přirozený 94 47205
vodní pl. tok umělý 21 12419
vodní pl. zamokřená pl. 2 2066
zast. pl. společný dvůr 29 9951
zast. pl. zbořeniště 21 6546
zast. pl. 4515 1551962
ostat.pl. dráha 19 139383
ostat.pl. dálnice 164 602334
ostat.pl. jiná plocha 1617 1273053
ostat.pl. manipulační pl. 342 774428
ostat.pl. neplodná půda 74 69246
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 5621
ostat.pl. ostat.komunikace 1427 1208269
ostat.pl. pohřeb. 6 12061
ostat.pl. silnice 118 374026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 73 119061
ostat.pl. zeleň 748 735065
Celkem KN 13866 16942305
Par. DKM 13866 16942305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1234
č.p. byt.dům 124
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 95
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 1304
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 54
č.p. výroba 17
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 598
bez čp/če jiná st. 400
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 46
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 72
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 4199
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 2324
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 64
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 260
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 2708
LV 6155
spoluvlastník 11872

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2016
THM-V 1:1000 01.01.1976 10.05.2016 měřítko: 1:1000 a 1:2000
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 17:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.