k.ú.: 643823 - Horní Police - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561606 - Horní Police NUTS5 CZ0511561606
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1639188
zahrada 352 272458
ovoc. sad 10 62513
travní p. 458 2271354
lesní poz 79 836904
vodní pl. nádrž umělá 2 6018
vodní pl. tok přirozený 7 84259
vodní pl. zamokřená pl. 15 155462
zast. pl. společný dvůr 10 4417
zast. pl. zbořeniště 13 4899
zast. pl. 379 138644
ostat.pl. dráha 8 61938
ostat.pl. jiná plocha 82 27342
ostat.pl. manipulační pl. 9 14180
ostat.pl. neplodná půda 109 175375
ostat.pl. ostat.komunikace 195 173516
ostat.pl. pohřeb. 1 2528
ostat.pl. silnice 17 52654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12021
ostat.pl. zeleň 17 38581
Celkem KN 1904 6034251
Par. DKM 1904 6034251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 218
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 375
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 379
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2004 Od -oveř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1992 31.05.2004 1.11.1981 1:2000, Od 1992. ZMVM Žandov (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1992 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.