k.ú.: 643866 - Horní Přím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 1537941
zahrada 112 90663
ovoc. sad 6 8197
travní p. 29 45025
lesní poz 30 1052228
vodní pl. tok přirozený 14 5168
vodní pl. zamokřená pl. 7 1396
zast. pl. společný dvůr 2 141
zast. pl. zbořeniště 1 356
zast. pl. 77 32885
ostat.pl. jiná plocha 16 3522
ostat.pl. manipulační pl. 19 14471
ostat.pl. neplodná půda 7 5521
ostat.pl. ostat.komunikace 79 86774
ostat.pl. pohřeb. 2 57
ostat.pl. silnice 3 10824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1588
ostat.pl. zeleň 2 2614
Celkem KN 632 2899371
Par. KMD 632 2899371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 75
LV 152
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2009
KMD 1:1000 02.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 06:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.