k.ú.: 643874 - Horní Radechová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574066 - Horní Radechová NUTS5 CZ0523574066
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1454556
zahrada mez, stráň 4 2153
zahrada 282 221195
ovoc. sad 19 55302
travní p. mez, stráň 8 6466
travní p. plantáž dřevin 4 8866
travní p. 252 1389913
lesní poz 101 535505
vodní pl. nádrž umělá 4 4415
vodní pl. tok přirozený 6 9765
vodní pl. tok umělý 1 175
zast. pl. zbořeniště 6 1955
zast. pl. 263 77673
ostat.pl. jiná plocha 116 74921
ostat.pl. manipulační pl. 9 14342
ostat.pl. mez, stráň 4 724
ostat.pl. neplodná půda 13 10202
ostat.pl. ostat.komunikace 122 122772
ostat.pl. silnice 10 34681
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1809
ostat.pl. zeleň 2 1754
Celkem KN 1325 4029144
Par. DKM 1325 4029144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 181
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 260
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 352
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.1997 ZMVM z r.1992 + KPÚ z r.2002
S-SK GS 1:2880 1840 12.05.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 15:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.