k.ú.: 643939 - Okrouhlá Radouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562475 - Okrouhlá Radouň NUTS5 CZ0313562475
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 4190595
zahrada 160 108768
ovoc. sad 2 3050
travní p. 366 1348982
lesní poz 211 2399099
vodní pl. nádrž umělá 1 78
vodní pl. rybník 26 202635
vodní pl. tok přirozený 23 12378
vodní pl. tok umělý 58 25370
vodní pl. zamokřená pl. 7 25316
zast. pl. zbořeniště 1 347
zast. pl. 207 70630
ostat.pl. jiná plocha 148 337912
ostat.pl. manipulační pl. 19 80732
ostat.pl. neplodná půda 51 42625
ostat.pl. ostat.komunikace 166 176625
ostat.pl. silnice 3 49388
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3325
ostat.pl. zeleň 8 1269
Celkem KN 1792 9079124
Par. DKM 1792 9079124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 200
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 242
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1988 12.11.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 14:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.