k.ú.: 643971 - Horní Roveň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574911 - Dolní Roveň NUTS5 CZ0532574911
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1562 7967612
zahrada 510 237573
ovoc. sad 15 36051
travní p. 98 335694
lesní poz 7 3968
vodní pl. tok přirozený 12 356
vodní pl. tok umělý 681 141162
vodní pl. zamokřená pl. 1 272
zast. pl. zbořeniště 2 442
zast. pl. 340 167776
ostat.pl. jiná plocha 82 58334
ostat.pl. manipulační pl. 80 92219
ostat.pl. neplodná půda 35 18123
ostat.pl. ostat.komunikace 494 164384
ostat.pl. pohřeb. 2 4687
ostat.pl. silnice 30 72874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4559
ostat.pl. zeleň 18 7608
Celkem KN 3971 9313694
Par. DKM 49 139302
Par. KMD 3922 9174392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
Celkem BUD 325
LV 380
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 05.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.