k.ú.: 643998 - Horní Řasnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564079 - Horní Řasnice NUTS5 CZ0513564079
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 2768278
zahrada 67 51366
travní p. 690 3488251
lesní poz 406 6137654
vodní pl. nádrž přírodní 1 6527
vodní pl. nádrž umělá 1 1292
vodní pl. rybník 1 2102
vodní pl. tok přirozený 6 20006
vodní pl. tok umělý 14 13735
vodní pl. zamokřená pl. 7 22158
zast. pl. společný dvůr 2 456
zast. pl. zbořeniště 79 22148
zast. pl. 141 56527
ostat.pl. dobývací prost. 7 26807
ostat.pl. dráha 12 56200
ostat.pl. jiná plocha 114 200617
ostat.pl. manipulační pl. 59 102323
ostat.pl. neplodná půda 72 90878
ostat.pl. ostat.komunikace 315 185578
ostat.pl. pohřeb. 2 1527
ostat.pl. silnice 24 141439
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11414
ostat.pl. zeleň 1 2988
Celkem KN 2159 13410271
Par. KMD 2159 13410271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 136
LV 193
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 27.03.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 21:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.