k.ú.: 644005 - Srbská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564079 - Horní Řasnice NUTS5 CZ0513564079
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1284709
zahrada 56 35625
travní p. 471 2596145
lesní poz 133 1428674
vodní pl. nádrž umělá 2 5348
vodní pl. tok přirozený 3 184
vodní pl. tok umělý 13 18692
zast. pl. zbořeniště 97 28715
zast. pl. 37 13029
ostat.pl. dobývací prost. 2 4164
ostat.pl. jiná plocha 38 41545
ostat.pl. manipulační pl. 5 4270
ostat.pl. neplodná půda 17 11453
ostat.pl. ostat.komunikace 132 107533
ostat.pl. pohřeb. 1 3012
ostat.pl. silnice 6 37956
ostat.pl. zeleň 1 5606
Celkem KN 1064 5626660
Par. KMD 1064 5626660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 71
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 29.09.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.