k.ú.: 644013 - Horní Ředice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575011 - Horní Ředice NUTS5 CZ0532575011
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 10846
orná půda 657 6778989
zahrada 547 359166
ovoc. sad 10 43693
travní p. 249 977002
lesní poz 94 1626178
vodní pl. rybník 5 502389
vodní pl. tok přirozený 11 47456
vodní pl. tok umělý 52 36035
zast. pl. společný dvůr 6 1343
zast. pl. zbořeniště 2 99
zast. pl. 483 186487
ostat.pl. jiná plocha 41 35309
ostat.pl. manipulační pl. 33 57493
ostat.pl. neplodná půda 7 17324
ostat.pl. ostat.komunikace 198 235220
ostat.pl. pohřeb. 1 2610
ostat.pl. silnice 22 158305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20733
ostat.pl. zeleň 12 10214
Celkem KN 2445 11106891
EN 2 7755
PK 102 309373
Celkem ZE 104 317128
Par. DKM 866 7945738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 220
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 465
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 6
Celkem JED 14
LV 549
spoluvlastník 778

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 14:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.