k.ú.: 644021 - Horní Řepčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546763 - Horní Řepčice NUTS5 CZ0423546763
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 526 1860718
chmelnice 26 57933
zahrada 123 56919
ovoc. sad 13 56870
travní p. 178 162028
lesní poz 34 207376
vodní pl. tok přirozený 8 5141
zast. pl. společný dvůr 1 122
zast. pl. zbořeniště 14 2738
zast. pl. 82 29720
ostat.pl. dráha 4 38871
ostat.pl. jiná plocha 14 5779
ostat.pl. manipulační pl. 12 3923
ostat.pl. neplodná půda 10 6763
ostat.pl. ostat.komunikace 53 43823
ostat.pl. silnice 8 50302
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17429
Celkem KN 1111 2606455
GP 4 8244
Celkem ZE 4 8244
Par. KMD 1111 2606455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 79
LV 104
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.