k.ú.: 644056 - Horní Slavkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 290728
zahrada 819 379356
travní p. 339 3521757
lesní poz les s budovou 10 326
lesní poz les(ne hospodář) 100 6297230
lesní poz 47 608902
vodní pl. nádrž umělá 16 73857
vodní pl. tok přirozený 53 83784
vodní pl. tok umělý 3 7224
vodní pl. zamokřená pl. 7 13591
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 51 12535
zast. pl. 1850 340392
ostat.pl. dráha 8 93186
ostat.pl. jiná plocha 356 1230575
ostat.pl. manipulační pl. 161 748344
ostat.pl. neplodná půda 153 353648
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2489
ostat.pl. ostat.komunikace 362 670673
ostat.pl. pohřeb. 1 8630
ostat.pl. silnice 17 133074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 87128
ostat.pl. zeleň 132 179633
Celkem KN 4584 15137070
Par. DKM 4166 8194015
Par. KMD 418 6943055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 105
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 57
č.p. rod.dům 315
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 21
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 698
bez čp/če jiná st. 179
bez čp/če obč.vyb. 26
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 229
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 76
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 1831
byt.z. byt 1885
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 33
byt.z. j.nebyt 29
Celkem JED 1949
LV 2950
spoluvlastník 4834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.2015
KMD 1:1000 05.10.2015
DKM-KPÚ 09.04.2009 1:1000 07.05.2009 *) část k.ú. po KPÚ
DKM 1:1000 06.05.2009 obnova operátu na nesměnitelných pozemcích
Ost. 1:5000 01.01.1982 05.10.2015 fotomechanický převod do S-JTSK
THM-G 1:1000 01.01.1977 05.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.05.2022 14:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.