k.ú.: 644081 - Ležnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 94111
zahrada 16 10778
travní p. 94 897854
lesní poz les(ne hospodář) 54 1163563
lesní poz 2 1316
vodní pl. tok přirozený 10 22616
zast. pl. 16 2383
ostat.pl. dráha 3 81270
ostat.pl. jiná plocha 17 6388
ostat.pl. neplodná půda 46 62355
ostat.pl. ostat.komunikace 48 41563
ostat.pl. silnice 1 21898
ostat.pl. zeleň 3 219
Celkem KN 312 2406314
Par. KMD 312 2406314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 16
LV 33
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 26.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.