k.ú.: 644161 - Dlouhá Stropnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 3562282
zahrada 55 47996
ovoc. sad 4 5100
travní p. 296 1943130
lesní poz 505 3285993
vodní pl. nádrž přírodní 1 17317
vodní pl. nádrž umělá 7 19429
vodní pl. rybník 1 12244
vodní pl. tok přirozený 11 29601
vodní pl. tok umělý 28 30746
vodní pl. zamokřená pl. 38 134629
zast. pl. zbořeniště 3 2124
zast. pl. 94 39262
ostat.pl. jiná plocha 166 471231
ostat.pl. manipulační pl. 49 38884
ostat.pl. neplodná půda 136 119745
ostat.pl. ostat.komunikace 116 219379
ostat.pl. silnice 10 23187
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 305
Celkem KN 1582 10002584
Par. DKM 472 6218616
Par. KMD 1110 3783968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 93
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 129
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.11.2015
S-SK GS 1:2880 1870 03.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.