k.ú.: 644293 - Svébohy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 4087516
zahrada 105 74592
ovoc. sad 6 44881
travní p. 406 2862722
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz ostat.komunikace 1 724
lesní poz 203 2376516
vodní pl. nádrž přírodní 13 17769
vodní pl. nádrž umělá 1 517
vodní pl. rybník 25 708802
vodní pl. tok přirozený 1 1227
vodní pl. tok umělý 25 23194
vodní pl. zamokřená pl. 28 57103
zast. pl. zbořeniště 10 2982
zast. pl. 149 67258
ostat.pl. jiná plocha 91 112652
ostat.pl. manipulační pl. 54 53880
ostat.pl. neplodná půda 116 109592
ostat.pl. ostat.komunikace 152 151978
ostat.pl. silnice 68 70539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2195
ostat.pl. zeleň 12 1511
Celkem KN 1781 10828154
Par. KMD 1781 10828154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 136
LV 164
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2017
KM-D 1:2000 29.05.2001 24.03.2017 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 29.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.