k.ú.: 644315 - Šejby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 537709
zahrada 27 24269
travní p. 73 565655
lesní poz 53 3204742
vodní pl. rybník 7 4541
vodní pl. tok přirozený 33 14593
vodní pl. tok umělý 7 3584
vodní pl. zamokřená pl. 7 57033
zast. pl. zbořeniště 11 5275
zast. pl. 29 11731
ostat.pl. jiná plocha 4 2032
ostat.pl. manipulační pl. 7 8296
ostat.pl. neplodná půda 74 141058
ostat.pl. ostat.komunikace 35 52702
ostat.pl. silnice 4 25849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 24918
ostat.pl. zeleň 1 56
Celkem KN 389 4684043
Par. DKM 296 1494038
Par. KMD 93 3190005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 61
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.06.2018
KMD 1:1000 02.11.2016
KM-D 1:2000 12.06.2001 26.06.2018 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 12.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.