k.ú.: 644358 - Horní Studenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 581 3307274
zahrada 195 88536
ovoc. sad školka 1 1056
ovoc. sad 10 12909
travní p. 263 1004328
lesní poz 130 941853
vodní pl. nádrž umělá 9 25837
vodní pl. rybník 1 36459
vodní pl. tok umělý 63 24693
zast. pl. zbořeniště 6 1113
zast. pl. 218 86783
ostat.pl. dráha 8 38048
ostat.pl. jiná plocha 78 165059
ostat.pl. manipulační pl. 19 23656
ostat.pl. neplodná půda 10 6708
ostat.pl. ostat.komunikace 208 246425
ostat.pl. pohřeb. 1 5068
ostat.pl. silnice 5 364
Celkem KN 1806 6016169
Par. KMD 1806 6016169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 101
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 211
LV 275
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2010
S-SK GS 1:2880 1838 06.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 22:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.