k.ú.: 644374 - Nový Studenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 850102
zahrada 82 77496
ovoc. sad 16 41149
travní p. 104 923780
lesní poz 40 997782
vodní pl. nádrž umělá 2 5824
vodní pl. tok přirozený 5 2823
zast. pl. 87 23711
ostat.pl. jiná plocha 66 63850
ostat.pl. manipulační pl. 17 15510
ostat.pl. mez, stráň 3 2456
ostat.pl. neplodná půda 16 18379
ostat.pl. ostat.komunikace 66 93423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1050
Celkem KN 553 3117335
Par. DKM 38 174925
Par. KMD 515 2942410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 87
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 130
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2010
S-SK GS 1:2880 1838 15.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.