k.ú.: 644404 - Horní Suchá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 552739 - Horní Suchá NUTS5 CZ0803552739
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 727
orná půda 1078 2894381
zahrada 1187 1006716
ovoc. sad 2 1880
travní p. plantáž dřevin 4 1450
travní p. 156 215597
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz les(ne hospodář) 12 1066113
lesní poz 38 1398252
vodní pl. nádrž umělá 37 67916
vodní pl. tok přirozený 121 47584
vodní pl. tok umělý 1 257
vodní pl. zamokřená pl. 8 150324
zast. pl. společný dvůr 39 52940
zast. pl. zbořeniště 11 5511
zast. pl. 1616 446127
ostat.pl. dráha 22 190602
ostat.pl. jiná plocha 435 503428
ostat.pl. manipulační pl. 82 440494
ostat.pl. neplodná půda 129 87011
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1012
ostat.pl. ostat.komunikace 648 467538
ostat.pl. pohřeb. 5 17451
ostat.pl. silnice 46 241932
ostat.pl. skládka 16 182012
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 90228
ostat.pl. zeleň 145 217834
Celkem KN 5860 9795374
Par. DKM 5860 9795374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 39
č.p. rod.dům 1062
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 22
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 41
bez čp/če zem.stav 55
rozestav. 3
Celkem BUD 1587
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 1521
spoluvlastník 2111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006
THM-G 1:2000 01.01.1976 27.11.2006
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 16:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.