k.ú.: 644421 - Nová Dědina u Uničova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505587 - Uničov NUTS5 CZ0712505587
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1558821
zahrada 59 43584
ovoc. sad 1 5683
travní p. 15 331850
vodní pl. nádrž umělá 2 1148
vodní pl. rybník 1 5598
vodní pl. tok přirozený 11 66544
zast. pl. společný dvůr 1 863
zast. pl. 84 59018
ostat.pl. jiná plocha 24 43774
ostat.pl. manipulační pl. 10 22025
ostat.pl. ostat.komunikace 30 93780
ostat.pl. silnice 3 28398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3515
ostat.pl. zeleň 14 54976
Celkem KN 355 2319577
Par. DKM 355 2319577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 84
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 87
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.08.2021 1:1000 17.08.2021 *)
DKM 1:1000 30.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 16.05.2022 14:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.