k.ú.: 644439 - Horní Štěpánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589519 - Horní Štěpánov NUTS5 CZ0713589519
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 5486601
zahrada 657 258638
travní p. 638 2380810
lesní poz 370 10953110
vodní pl. nádrž přírodní 7 4869
vodní pl. nádrž umělá 1 121
vodní pl. rybník 6 12012
vodní pl. tok přirozený 86 138815
zast. pl. společný dvůr 1 876
zast. pl. zbořeniště 30 7271
zast. pl. 564 172093
ostat.pl. jiná plocha 80 63214
ostat.pl. manipulační pl. 24 47197
ostat.pl. neplodná půda 102 63629
ostat.pl. ostat.komunikace 356 268135
ostat.pl. pohřeb. 2 3788
ostat.pl. silnice 79 108864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11601
ostat.pl. zeleň 12 19342
Celkem KN 3301 20000986
PK 2434 7166547
Celkem ZE 2434 7166547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 410
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
Celkem BUD 557
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 677
spoluvlastník 1099

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.05.2022 23:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.