k.ú.: 644463 - Horní Tošanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552631 - Horní Tošanovice NUTS5 CZ0802552631
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 544 3229103
zahrada 224 190937
ovoc. sad 1 2684
travní p. 349 927503
lesní poz 55 427513
vodní pl. nádrž umělá 1 1050
vodní pl. tok přirozený 18 12479
vodní pl. tok umělý 6 1969
vodní pl. zamokřená pl. 14 11171
zast. pl. zbořeniště 7 2694
zast. pl. 334 98683
ostat.pl. dráha 2 50793
ostat.pl. jiná plocha 89 48130
ostat.pl. manipulační pl. 6 36518
ostat.pl. neplodná půda 28 14609
ostat.pl. ostat.komunikace 159 94112
ostat.pl. silnice 40 139498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1210
Celkem KN 1879 5290656
Par. KMD 1879 5290656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 208
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 325
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 427
spoluvlastník 595

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
KM-D 1:2000 04.06.2003 08.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 15:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.