k.ú.: 644480 - Horní Třešňovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580333 - Horní Třešňovec NUTS5 CZ0534580333
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 5365519
zahrada 338 277559
ovoc. sad 13 19093
travní p. 684 2116067
lesní poz 155 1422635
vodní pl. nádrž přírodní 1 3769
vodní pl. rybník 1 1121
vodní pl. tok přirozený 10 33638
zast. pl. společný dvůr 5 320
zast. pl. zbořeniště 17 4565
zast. pl. 298 97639
ostat.pl. jiná plocha 81 48841
ostat.pl. manipulační pl. 33 33446
ostat.pl. neplodná půda 29 64880
ostat.pl. ostat.komunikace 246 265074
ostat.pl. pohřeb. 1 2076
ostat.pl. silnice 6 32344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8763
ostat.pl. zeleň 7 6273
Celkem KN 2239 9803622
Par. DKM 841 8741384
Par. KMD 1398 1062238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 126
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 282
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 368
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 18.05.2015 1:1000 26.05.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 06:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.