k.ú.: 644501 - Horní Újezd u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572365 - Horní Újezd NUTS5 CZ0533572365
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 828 5799472
zahrada 379 246966
ovoc. sad 1 2507
travní p. 340 569661
lesní poz les(ne hospodář) 2 603
lesní poz 89 523515
vodní pl. nádrž umělá 2 339
vodní pl. rybník 2 4406
vodní pl. tok přirozený 70 28386
zast. pl. zbořeniště 14 2236
zast. pl. 275 69252
ostat.pl. jiná plocha 115 79283
ostat.pl. manipulační pl. 36 54430
ostat.pl. neplodná půda 123 66418
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 321
ostat.pl. ostat.komunikace 470 196985
ostat.pl. silnice 35 65674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29205
ostat.pl. zeleň 1 10
Celkem KN 2792 7739669
Par. KMD 2792 7739669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 344
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 07.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.