k.ú.: 644536 - Vacenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 2139977
zahrada 64 72338
travní p. 88 82357
lesní poz 10 21500
vodní pl. nádrž umělá 29 17058
vodní pl. tok přirozený 12 4000
vodní pl. tok umělý 47 8163
zast. pl. 68 46083
ostat.pl. jiná plocha 26 28116
ostat.pl. manipulační pl. 7 18009
ostat.pl. neplodná půda 1 187
ostat.pl. ostat.komunikace 21 32201
ostat.pl. silnice 3 43659
Celkem KN 765 2513648
Par. KMD 765 2513648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 61
LV 113
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 08:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.