k.ú.: 644579 - Horní Věstonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584479 - Horní Věstonice NUTS5 CZ0644584479
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 4139119
vinice 374 1716323
zahrada 268 137152
ovoc. sad 23 134521
travní p. 79 217475
lesní poz les(ne hospodář) 9 59594
lesní poz ostat.komunikace 1 298
lesní poz 2 9775
vodní pl. nádrž umělá 9 216367
vodní pl. tok přirozený 6 58102
vodní pl. tok umělý 10 13452
zast. pl. společný dvůr 3 757
zast. pl. zbořeniště 15 2989
zast. pl. 394 128656
ostat.pl. jiná plocha 119 148608
ostat.pl. manipulační pl. 100 93257
ostat.pl. neplodná půda 186 371631
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 80
ostat.pl. ostat.komunikace 173 255378
ostat.pl. pohřeb. 2 1665
ostat.pl. silnice 9 74592
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24387
ostat.pl. zeleň 6 2159
Celkem KN 2155 7806337
Par. DKM 1482 7523161
Par. KMD 673 283176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 211
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 2
Celkem BUD 377
LV 441
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2011
DKM-KPÚ 11.05.2009 1:1000 09.07.2009 *) Z-2394/2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 21.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 16.05.2022 06:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.