k.ú.: 644609 - Kubova Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 563978 - Kubova Huť NUTS5 CZ0315563978
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 14323
zahrada 8 3058
travní p. 90 314506
lesní poz 37 717116
vodní pl. nádrž umělá 5 2932
zast. pl. zbořeniště 1 639
zast. pl. 103 18858
ostat.pl. dráha 3 30705
ostat.pl. jiná plocha 114 83254
ostat.pl. manipulační pl. 4 542
ostat.pl. neplodná půda 44 129544
ostat.pl. ostat.komunikace 39 34151
ostat.pl. silnice 4 16336
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 39588
ostat.pl. zeleň 3 1321
Celkem KN 467 1406873
Par. DKM 239 161891
Par. KMD 228 1244982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 101
LV 84
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2019 intravilán
KMD 1:1000 11.01.2017
KM-D 1:2000 15.03.2001 22.10.2019
S-SK GS 1:2880 1837 15.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.