k.ú.: 644676 - Dolní Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 257
zahrada 32 37321
travní p. mez, stráň 7 3002
travní p. 282 2600457
lesní poz 116 2165792
vodní pl. tok přirozený 10 7063
zast. pl. zbořeniště 1 312
zast. pl. 35 12351
ostat.pl. jiná plocha 170 174967
ostat.pl. manipulační pl. 2 1773
ostat.pl. mez, stráň 5 8937
ostat.pl. neplodná půda 1 642
ostat.pl. ostat.komunikace 81 97397
ostat.pl. pohřeb. 1 709
ostat.pl. silnice 6 30811
Celkem KN 750 5141791
Par. KMD 750 5141791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 64
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 06:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.